Organizacijsko ekipo CX Loka sestavlja skupina prijateljev v sestavi:

Žiga Maretič
Nejc Porenta

Bojan Ropret
Tine Radinja
Jernej Logar

Jure Orehek
Stanko Livk
Maja Habjan
Jože Hartman
Uroš Verčič

Jože Logar
Aljaž Perme
Sabina Maretič
Lara Maretič
Polona Rems
Rok Bergant
Petra Veber
Ana Bergant
Andrej Draksler
Špela Mezek
Jure Vrhovnik
Marko Dunat
Jerneja Podviz
Urša Rupar
Mitja Oter

Brez pomoči in sodelovanja naslednjih tudi ne bi šlo:

- Kolesarski klub Sava Kranj,
- Miha Ješe (župan Škofje Loke)
- Franc Gider (KS Kamnitnik)
- Janez  (KS Kamnitnik)
- Primož Kujundžič (Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika)
- Frane Kranjec (portal www.prijavim.se)
- A
ndrej Dekleva (portal mtb.si)
- Jernej Tavčar (občina Škofja Loka)
- Nedžad Karabegović (Restavracija Kompliment)
- Matija Hiršenfelder (http://www.hirsenfelder-sp.si/


In seveda brez soglasij lastnikov, ki so bili neverjetno razumevajoči, tudi ne bi šlo:

- Občina Škofja Loka
- Tone Žagar & Žagarjeva žlahta
- ga. Magda Mesec in Jože Kumer iz podjetja Liko Liboje
- Tomaž Eržen.

Sponzorji, ki so to vse omogočili pa so vidni na desni strani. 

 Hvala vsem!

.

Spremljajte nas