Organizacijski odbor sestavlja skupina prijateljev v sestavi:

Nejc Porenta
Žiga Maretič
Bojan Ropret
Tine Radinja
Jernej Logar

Monika Koprivnikar
Jure Orehek
Stanko Livk
Maja Habjan
Jože Hartman
Uroš Verčič

Anže Arman
Jože Logar
Aljaž Perme
Dejan Frelih
Darja Prevodnik
Izidor Prevodnik
Hemina Jelovčan
Katja Seme
Sabina in Lara Maretič
Mitja Oter

Brez pomoči in sodelovanja naslednjih tudi ne bi šlo:

Miha Ješe (župan), Športna zveza Škofja Loka (Domen Kosmač), Frane Kranjec, Andrej Dekleva, Jernej Tavčar,Nedžad Karabegović,

In seveda brez soglasij lastnikov, ki so bili neverjetno razumevajoči, tudi ne bi šlo: Občina Škofja Loka, Tone Žagar & Žagarjeva žlahta, Jože Jereb, Ministrstvo za obrambo, ga Magda Mesec in Jože Kumer oz. Liko Liboje, Kranjski Lisjaki, Tomaž Eržen.

.

Spremljajte nas